Kuvia kaivoksen ajoilta

Otanmäen kaivoksen historia alkaa vuonna 1938 Sukevalta löydetystä malmilohkareesta. Sotien jälkeen alkoi kaivoksen valmistelevat työt ja tuotantoon päästiin vuonna 1953. Kaivos suljettiin 1985 ja samana vuonna alkoi vaunutehtaan kausi.

Kaivoksen uudelleen avaamista selvitellään ja avaaminen on suunniteltu tapahtuvaksi lähivuosina.

Kaivoksessa oli toiminnassa edistyksellinen energian varastointijärjestelmä, eli kompressoreiden tuottaman paineilman varastointi ns hydrostaattiseen paineilmasäiliöön. Järjestelmän muodosti kaksi luolastoa, joista ylempi avoin luola-allas oli +125 tasolla vesialtaana ja alempi paineilman pitävä luolastosäiliö oli +206 tasolla. Korkeusero oli 80 m, joka vesipatsaana vastasi 8 barin painetta eli kaivoksen paineilma laitteisiin tarvittavaa painetta. Hydrostaattinen paiineilmasäiliö toimi niin, että maanpäällä olevat kompressorit, jotka pyörivät 24 h vuorokaudessa, pumppasivat paineilmaa alasäiliöön kulutuksen ollessa vähäistä ja säiliön lisääntyvä ilmanpaine nosti vettä yläsäiliöön. Vesipatsas piti ilmanpaineen vakiona painesäiliössä. Täyteen ladattuna säiliöstä riitti paineilmaa kaivoskoneiden n 8 tunnin kulutukseen ja piti kulutushuippujen aikana paineen vakiona. Hydrostaattinen paineilmasäiliö on kuvattu vanhassa pääkuilun alueen poikkileikkauksessa ( punaruskea kaaviokuva )