Pääkuilun poikkileikkauksessa näkyy hydrostaattinen paineilmasäiliö vasemassa reunassa