Peränajossa ja louhoslastauksessa lastauskoneena oli paineilmakäyttöinen kiskoilla kulkeva ja olan yli heittävä Salzgitter.