Vaunutehdas

Kaivostoiminnan päättyessä Rautaruukki Oy yhteiskuntavastuun tuntevana yhtiönä etsi Otanmäkeen korvaavia työpaikkoja. Neuvostoliiton kanssa käydyn bilateraalisen kauppajärjestelmän puitteissa tuli ilmi Neuvostoliiton halu hankkia tavaravaunuja Suomesta. Rautaruukin ollessa suuri ostajakumppani oli lopputuloksena sopimus tavaravaunujen toimittamisesta ja tehtaan rakentamisesta. Tuotannon muuttuessa kaivostyöstä konepajatyöksi muutoksen onnistuminen vaati massiivisen uudelleenkoulutuksen läpi organisaation.Tuotanto alkoi 1985 mutta jo 1990 Neuvostoliiton muuttuessa Venäjäksi loppui kauppa itäänpäin. Pienemmällä volyymillä valmistettiin länsimaisten standardien mukaisia tavaravaunuja mm Ruotsiin. 1990 luvun alkupuolella yhdistettiin Valmetin Tampereen kiskokalustotehdas Otanmäen tehtaaseen ja uuden yhtiön nimeksi tuli Transtech. Uutena tuotteena Otanmäessä kokoonpantiin ensimmäiset kaksi Bendolino koejunaa italialaisen Fiat Ferroviarian alihankkijana Vr:lle. Voidaan sanoa, että tämä projekti käynnisti Transtechin suunnittelussa ja tehtaalla kehityspolun, jonka tuloksena tehtaan tuotanto ja suunnittelu edustaa tällä hetkellä alan kärkeä Euroopassa. Transtech siirtyi 2010 luvun lopulla Skoda konsernin osaksi ja uuden omistajan mukaan nimeksi tuli Skoda Transtech Ldt. Uuden omistajan resurssit mahdollistavat kehityksen jatkumisen.

Kaikki alkoi 1938 Sukevalta löytyneestä murikasta, lisäksi on tarvittu annos "  Otanmäki henkeä  ".