Tervetuloa kevätkokoukseen!

Otanmäki kyläyhdistyksen kevätkokous

ma 11.4.2022 klo 18.00 Rikastamossa, Vuorimiehentie 10 

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan toimintavuoden alussa johtokunnasta poisjääneiden tilalle uudet jäsenet.

8. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Kokouksen päätös

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen suunnitellaan kesän tapahtumia.

Tervetuloa mukaan!