Tiivistelmä kyläyhdistyksen säännöistä

1 § Yhdistyksen nimi on Otanmäki kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Otanmäen asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen alueella. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) järjestämällä talkoita ja kylätapahtumia


2) antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille

3) pitämällä yllä kierrätyskeskusta ja / tai kirpputoria

4) harjoittamalla kylä- ja vanhusaputoimintaa

5) järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja

6) toimimalla muin soveltuvin keinoin alueen asukkaiden parhaaksi.

Yhdistys voi osoittaa työtä valtion työllistämisvelvoitteen omaaville kyläläisille tai muille työvoimaviranomaisten osoittamille henkilöille ja edesauttaa tällä tavoin kyläläisten hyvinvointia. Yhdistys voi myös osoittaa tehtäviä yhdyskuntapalveluun tuomituille henkilöille.

4 § Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, harjoittaa pienimuotoista tuotteiden välitystä kyläläisille sekä periä maksua tavaroiden kierrätystoiminnasta. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa.

Jaa tämä sivu